Prośba o osobowy udział w łaskach zbawienia w celebracji sakramentów świętych

Autor

  • Jan Szczych Lwów

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.185

Słowa kluczowe:

Sakrament, łaska, prośba, obrzędy liturgiczne

Abstrakt

Dla ludzi wierzących udział w liturgii sakramentów Kościoła posiada swoją wyraźną celowość zbawczą. Wierni, pragnąc nadprzyrodzonej relacji z Bogiem, swoją postawą starają się zabiegać o czynne uskutecznienie w ich życiu Chrystusowego misterium zbawienia. Wobec tego uzasadnionymi pozostają słowa prośby, jakie podczas celebracji poszczególnych sakramentów wypowiada ubiegający się lub proszący o sakramentalną łaskę. Zamierzona prośba o udzielenie sakramentu, który umożliwia osobowe partycypowanie w Chrystusowej łasce, wynika z doświadczenia wiary chrześcijanina i warunkuje jego świadomy i owocny udział w Chrystusowym dziele zbawienia.

Bibliografia

Bomba W., Kult Eucharystii poza Mszą świętą, [w:] Misterium Christi, red. W. J. Świe­rzawski, t. 3, Zawichost–Kraków–Sandomierz 2012, s. 393–420.

Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów odnowiony zgodnie z postanowieniem Świętego Soboru Watykańskiego II wydany z upoważnienia papieża Jana Pawła II dostosowany do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 2013.

Cieślik P., Liturgia sakramentu święceń, w: Misterium Christi, red. W. J. Świerzawski, t. 4, Zawichost–Kraków–Sandomierz 2013, s. 201–219.

Czerwik S., Wprowadzenie do odnowionego chrztu dzieci, [w:] Sakrament chrztu, S. Czerwik, J. Kudasiewicz, J. Łach, A. Skowronek, Katowice 1973, s. 75–121.

Decyk J., Sakrament pokuty i pojednania, [w:] Misterium Christi, red. W. J. Świerzawski, t. 4, Zawichost–Kraków–Sandomierz 2013, s. 113–132.

Dziuba A. F., Sakramenty – znaki pielgrzymowania i spotkania, „Studia Loviciensia” 16 (2014), s. 139–149.

Janicki J., Obrzędy liturgii Mszy świętej, [w:] Misterium Christi, red. W. J. Świerzawski, t. 3, Zawichost–Kraków–Sandomierz 2012, s. 263–305.

Kasztelan J., Sprawowanie sakramentu pokuty, Kraków 1993.

Kompendium Katechizmu Kościoła katolickiego, Kielce 2005.

Komunia święta i kult Tajemnicy Eucharystycznej poza Mszą świętą, Katowice 1985.

Krakowiak C., Sakrament bierzmowania, Lublin 2012.

Krakowiak C., Sakrament namaszczenia chorych, [w:] Misterium Christi, red. W. J. Świe­rzawski, t. 4, Zawichost–Kraków–Sandomierz 2013, s. 157–200.

Kunzler M., Liturgia Kościoła, Poznań 1999.

La celebrazione nella Chiesa, ed. D. Borobio, t. 2, Torino 1994.

Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań 2009.

Nadolski B., Liturgika, t. 3, Poznań 1992.

Nadolski B., Miejsce kapłana w sprawowaniu Eucharystii, Kraków 2012.

Nocent A., Il sacramento della penitenza e della riconciliazione, [w:] Anàmnesis, red. A. J. Chu­pungco, t. 3.1: La Liturgia: i sacramenti, Genova 1995, s. 133–203.

Obrzędy bierzmowania, Katowice 1995.

Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych, Katowice 1988.

Obrzędy chrztu dzieci, Katowice 2001.

Obrzędy pokuty, Katowice 2002.

Obrzędy sakramentu małżeństwa, Katowice 2002.

Olejnik S., Teologia moralna, t. 5, Warszawa 1991.

Pastuszko M., Sakrament pokuty i pojednania, Kielce 2004.

Pastuszko M., Sakrament święceń (kanony 1008–1054), Kielce 2008.

Pontyfikał Rzymski odnowiony zgodnie z postanowieniem Świętego Soboru Powszechnego Watykańskiego II wydany z upoważnienia papieża Pawła VI poprawiony staraniem papieża Jana Pawła II. Obrzędy święceń biskupa, prezbiterów i diakonów, Katowice 1999.

Raffa V., Liturgia eucaristica, Roma 1998.

Ratzinger J., Sakrament i misterium. Teologia liturgii, Kraków 2011.

Rosato P. J., Wprowadzenie do posoborowej teologii sakramentów, Kraków 1998.

Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo, Katowice 2001.

Sinka T., Liturgika, Kraków 1997.

Słowikowska A., Uczestnictwo wiernych świeckich w liturgii Kościoła łacińskiego, Lublin 2014.

Spataru D., Sacerdoti e diaconesse. La gerarchia ecclesiastica secondo i Padri Cappadoci, Bologna 2007.

Sroka J., Obrzęd Komunii, [w:] Misterium Christi, red. W. J. Świerzawski, t. 3, Zawichost–Kraków–Sandomierz 2012, s. 353–377.

Świerzawski W. J., Sakramenty chrześcijańskiej inicjacji czyli katechumenat w dzisiejszej praktyce Kościoła, [w:] Misterium Christi, red. W. J. Świerzawski, t. 4, Zawichost–Kraków–Sandomierz 2013, s. 11–34.

Świerzawski W. J., Wpatrzeni w Chrystusa, Sandomierz 2007.

Wit Z., Troska liturgiczna o człowieka chorego w świetle polskich Rytuałów potrydenckich (1631–1964), Lublin 1995.

Worbs M., Człowiek w misterium liturgii, Opole 2007.

Opublikowane

2016-06-30

Jak cytować

Szczych, J. (2016). Prośba o osobowy udział w łaskach zbawienia w celebracji sakramentów świętych. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 69(2), 99–123. https://doi.org/10.21906/rbl.185

Numer

Dział

Artykuły