Sprawozdanie prezesa Polskiego Towarzystwa Teologicznego za rok 2017

Biogram autora

Kazimierz Panuś, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś, profesor zwyczajny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie, kierownik Katedry Homiletyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Autor trzytomowej syntezy historii kaznodziejstwa w Polsce i w Kościele Powszechnym: Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim (Kraków 1999–2001) oraz wielu książek. Zajmuje się historią kaznodziejstwa, homiletyką i hagiografią.

Opublikowane
2018-06-30
Dział
Sprawozdania, wiadomości

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>