Co było źródłem liczby 153?

Autor

  • Paweł Marek Mucha Poznań

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.62

Słowa kluczowe:

Liczba 153, Matka Pana, struktura Ewangelii Mateusza, Mateuszowa genealogia, Mateuszowa Ewangelia Dzieciństwa, sekcja cudów w Mt 8, 1–9, 34, cud rozmnożenia pięciu chlebów i dwóch ryb, kompozycja Ewangelii Jana, J 21, 9–13, zmartwychwstanie, Wniebowzięcie

Abstrakt

Liczba 153 w J 21, 11 jest wartością numeryczną dwóch słów kluczowych w greckim tytule „Matka Pana”. Ta interpretacja jest oparta na poważnych argumentach, przede wszystkim na analogii pomiędzy Łk 1, 43 a J 21, 11. W J 21, 11 są dwa klucze wskazówki, które pomagają odczytać godność Maryi jako „Matki Pana”: pierwotny schemat 3 + 2 oraz wtórny schemat 5 + 2. Te klucze wskazówki były bardzo dobrze znane i zostały użyte w głównej strukturze Ewangelii Mateusza; układzie tzw. sekcji cudów (Mt 8, 1–9, 34); Mateuszowej genealogii; cudzie rozmnożenia pięciu chlebów i dwóch ryb, a także w J 21, 9–13. U Mateusza i Jana są także bezpośrednie analogie do greckiego tytułu „Matka Pana”. Nie ma żadnej wątpliwości, że u początków chrześcijaństwa Maryja była nazywana tylko „Matką Jezusa” lub „Jego Matką”. Dopiero w późniejszych czasach apostolskich podkreślano tytuł „Matka Pana”. Podobnie zmieniło się spojrzenie na zmartwychwstanie Jezusa. We wczesnych wyznaniach wiary zmartwychwstanie Jezusa było pomyślane jako czyn Boga, który wskrzesił Jezusa z martwych. Dopiero później zmartwychwstanie było uważane jako akt samego Jezusa, który samoistnie powstał z martwych. Wniebowzięcie Maryi było źródłem tego dziwnego fenomenu i całkowicie wyjaśnia zmianę teologicznego spojrzenia na Maryję i zmartwychwstanie Jezusa. Jej ciało zostało wskrzeszone z martwych, po prostu tak jak ciało Jezusa, Jej Syna, Pana, a więc była rzeczywiście Matką Pana. Janowe klucze wskazówki podkreślają godność Maryi jako „Matki Pana” w Ewangeliach i dowodzą, że Mateusz, Łukasz i Jan znali fakt Wniebowzięcia Maryi.

Opublikowane

2013-06-30

Jak cytować

Mucha, P. M. (2013). Co było źródłem liczby 153?. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 66(2), 101–125. https://doi.org/10.21906/rbl.62

Numer

Dział

Artykuły