Matka Pana a apokaliptyczne trzęsienia ziemi

Słowa kluczowe: Apokalipsa, trzęsienie ziemi, wzór Janowy, Matka Pana

Abstrakt

Pojęcie „trzęsienie ziemi” pojawia się w Apokalipsie siedem razy. Liczba siedem ma głębokie znaczenie w Biblii. Jednak siedmiokrotne występowanie pojęcia „trzęsienie ziemi” w Księdze Objawienia jest wynikiem użycia wzorów Janowych, które ujawniają godność Maryi jako „Matki Pana”. Ponadto, wielkość tych trzęsień ziemi odpowiada greckiemu wyrażeniu ἡ μήτηρ τοῦ κυρίου μου (Łk 1, 43). Apokaliptyczne trzęsienia ziemi są więc wyraźnie powiązane z Matką Pana.

Bibliografia

Bachmann, H., & Slaby, W. A. (Eds.). (1987). Concordance to the Novum Testamentum Graece of Nestle-Aland, 26th edition, and to the Greek New Testament, 3rd. edition (3rd ed.). Berlin–New York: Walter de Gruyter.

Flis, J. (2004). Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia (4th ed.). In Prymasowska Seria Biblijna (4th ed.). Warszawa: Vocatio.

Jańczuk, L. (2018). Datowanie Apokalipsy w świetle głosów tradycji. Ruch Biblijny i Liturgiczny, 71(1), 37–52. https://doi.org/10.21906/rbl.296

Kohlenberger, J. R., Goodrick, E. W., & Swanson, J. A. (1995). The exhaustive concordance to the Greek New Testament. Grand Rapids: Zondervan.

Moulton, W. F., Geden, A. S., & Marshall, I. H. (Eds.). (2002). Concordance to the Greek New Testament (6th ed.). London–New York: T & T Clark.

Mucha, P. M. (2009). Mother of the Lord and the 153 large fishes in John 21 : 11. Ruch Biblijny i Liturgiczny, 62(4), 297–301. https://doi.org/10.21906/rbl.222

Mucha, P. M. (2013). What was the Origin of Number 153? Ruch Biblijny i Liturgiczny, 66(2), 101–125. https://doi.org/10.21906/rbl.62

Nestle, E., & Nestle, E. (2012). Novum Testamentum Graece (28th ed.; B. Aland, K. Aland, J. Karavidopoulos, C. M. Martini, B. M. Metzger, & H. Strutwolf, eds.). Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych (5th ed.). (2014). Poznań–Warszawa: Pallottinum.

Opublikowane
2018-12-31
Dział
Artykuły