Zerwanie szóstej pieczęci i „dzień wielki gniewu ich” (Ap 6, 17)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.3631

Słowa kluczowe:

gniew Boży, Baranek Boży, Apokalipsa, eschatologia

Abstrakt

W artykule przeanalizowano zagadnienie gniewu Baranka pojawiającego się w opisie wizji złamania szóstej pieczęci w Księdze Objawienia (Ap 6,17).  Gniew Baranka jest czymś niezwykłym i paradoksalnym sam w sobie, gdyż baranek nie jest zwierzęciem kojarzącym się z gniewem. Dlatego też w badaniach zazwyczaj więcej uwagi poświęca się zwycięstwu Baranka i Jego chwale, a także roli, jaką odegrał w zbawieniu ludzi, i Jego uczcie weselnej. Niniejsze studium obejmuje kontekst złamania szóstej pieczęci oraz następujących po nim plag i nieszczęść z odniesieniami do literatury rabinicznej i tekstów innych ksiąg biblijnych. Osobno omówiono poruszenie kosmosu oraz przerażenie ludzi spowodowane gniewem baranka. Dokonano też porównania gniewu ludzkiego z gniewem Bożym.

Biogramy autorów

Mirosław Rucki, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

dr hab. inż. Mirosław Rucki, prof. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa aramejskiego. Autor lub współautor dwóch monografii oraz ponad 180 artykułów naukowych i referatów wygłoszonych na konferencjach z dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna. Po ukończeniu Podyplomowych Studiów Biblijnych (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) opublikował trzy książki i ponad 30 artykułów naukowych dotyczących Biblii, judaizmu i wczesnego chrześcijaństwa.

Karol Szymański, Poznań

mgr Karol Szymański, absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, zajmuje się badaniem tekstów Pisma Świętego w ramach rozwijania osobistych zainteresowań.

Michael Abdalla, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Michael Abdalla, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ur. w 1952 r. w Syrii, jest natywnym użytkownikiem języka aramejskiego (syriackiego). Studia z dziedziny technologii żywności ukończył w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Pracując w tejże uczelni od 1980 roku opublikował dwie książki i ponad sto artykułów i referatów naukowych z zakresu wiedzy o żywności i kulturze żywienia ludów Bliskiego Wschodu, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności asyryjskiej. Jego podstawowym miejscem pracy jest obecnie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Zakład Badań Porównawczych nad Kulturą, zatrudniony od 1993 roku, gdzie zajmuje się zagadnieniami z pogranicza historii, literatury, kultury i etnografii społeczności asyryjskiej. Plonem tych zainteresowań są dwie książki i kilkadziesiąt prac naukowych i popularno-naukowych.

Bibliografia

Batchelor, A. W., Loh Nee Lam, & Chandrasekaran, M. (2011). Materials degradation and its control by surface engineering. Imperial College Press. http://www.books24x7.com/marc.asp?bookid=13493

Biblia to jest całe Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu z hebrajskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczona. (1986). Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne.

Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. (1975). Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne.

Holbrook, F. B. (Ed.). (1992). Symposium on Revelation. Introductory and Exegetical Studies: Vol. Book 1–2. Biblical Research Inst.

Jacyna-Onyszkiewicz, Z. (2009). Możliwość stopniowego rozrywania struktur wszechświata. Nauka, 2, 151–156.

Jankowski, J. (Ed.). (1923). Didache, czyli nauka dwunastu Apostołów. Księgarnia Kuncewicza i Hofmana.

Jasiewicz, A. (2012). Interpretacja „Komentarza do Apokalipsy” Andrzeja z Cezarei i jego znaczenie dla krytyki tekstu biblijnego. Biblica et Patristica Thoruniensia, 5, 163–174. https://doi.org/10.12775/BPTh.2012.009

Karczewski, M. (2012). Jezioro siarki i ognia w Księdze Apokalipsy św. Jana. Biblica et Patristica Thoruniensia, 5, 103–114. https://doi.org/10.12775/BPTh.2012.005

Klinkowski, J. (Ed.). (2010). Apokalipsa (H. Langkammer, Trans.). Wydawnictwo KUL.

Kotecki, D. (2008). Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana. Święty Paweł.

Kotecki, D. (2013). Jezus a Bóg Izraela w Apokalipsie św. Jana. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Langkammer, H. (2010). Apokalipsa św. Jana. Realia archeologiczno-historyczne w wizjach i symbolice. TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.

Muchowski, P., & Kapera, Z. J. (Eds.). (1996). Rękopisy znad Morza Martwego. The Enigma Press.

Naumowicz, J. (2011). Pierwsze interpretacje Apokalipsy. In D. Budzanowska & W. Linke (Eds.), Pierwsze łacińskie komentarze do Apokalipsy. Hipolit, Wiktoryn, Hieronim, Tykoniusz (pp. 7–48). Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Niewiadomska, I. (2014). Dynamika cierpienia u osób uzależnionych: Porównanie doświadczeń alkoholików pijących i alkoholików w okresie wczesnej abstynencji. In M. Kalinowski, I. Niewiadomska, & L. Szot (Eds.), Cierpienie między sensem a bezsensem. Studium interdyscyplinarne (pp. 127–148). Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.

Payne Smith, J. (1998). A compendious Syriac dictionary. Eisenbrauns.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem. (2008). Święty Paweł.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami (3rd ed.). (1999). Księgarnia św. Wojciecha.

Popowski, R., & Wojciechowski, M. (Eds.). (1997). Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi (6th ed.). Vocatio.

Prigogine, I. (1973). Can thermodynamics explain biological order. Impact of Science on Society, 23(3), 159–179.

Rucki, M. (2019). Contradiction between the laws “Thou shalt not avenge” and “An eye for an eye.” In C. Korzec (Ed.), Bible caught in violence (pp. 49–58). Peter Lang.

Rucki, M., & Szymański, K. (2015). Monotrynitarne powitanie w Apokalipsie. Scriptura Sacra, 19, 183–197.

Sefer habrachot leszabatot wechagim bemiszpacha. (2006). Matan Amnujot.

Tułodziecki, T. (2013). “L’ira dell’Agnello” nell’Apocalisse di san Giovanni (6, 16–17). Biblica et Patristica Thoruniensia, 6, 207–228. https://doi.org/10.12775/BPTh.2013.012

Zabołotny, A. (2016). Naturalizm metodologiczny w nauce – dylemat teisty. Filozoficzne Aspekty Genezy, 13, 25–48.

Zwoliński, A. (2011). Katalog grzechów wołających o pomstę do nieba. In R. Pikuła (Ed.), Wielopłaszczyznowe wsparcie człowieka we współczesnej pedagogii. Wydawnictwo WAM.

Opublikowane

2019-12-31

Jak cytować

Rucki, M., Szymański, K., & Abdalla, M. (2019). Zerwanie szóstej pieczęci i „dzień wielki gniewu ich” (Ap 6, 17). Ruch Biblijny I Liturgiczny, 72(4), 293-309. https://doi.org/10.21906/rbl.3631

Numer

Dział

Artykuły