Umiędzynarodowienie kwartalnika „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 2017–2018, digitalizacja rocznika „Analecta Cracoviensia” 1–24 (1969–1992) oraz Repozytorium Instytucjonalne Polskiego Towarzystwa Teologicznego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.3630

Opublikowane

2019-03-31

Jak cytować

Wojnowski, S. (2019). Umiędzynarodowienie kwartalnika „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 2017–2018, digitalizacja rocznika „Analecta Cracoviensia” 1–24 (1969–1992) oraz Repozytorium Instytucjonalne Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 72(1), 95–96. https://doi.org/10.21906/rbl.3630

Numer

Dział

Sprawozdania, wiadomości