Wol. 60, Nr 1 (2007)

Pełny numer

Wyświetl lub pobierz cały numer PDF

Spis treści

Artykuły

Sylwester Jędrzejewski
PDF
5–16
Tomasz Maria Dąbek
PDF
17–28
Janusz Mieczkowski
PDF
29–39

Refleksje, komentarze

Piotr Florencjan Szymański
PDF
43–53
Jednak „dzieje starożytnej Palestyny”, czyli kilka uwag terminologicznych
Łukasz Niesiołowski-Spanò
PDF
55–61
Peter Caban
PDF
63–68

Sprawozdania, wiadomości

Konferencja naukowa Wielcy kaznodzieje Krakowa (Kraków, 12 października 2006)
Sebastian Wojnowski
PDF
69–72

Recenzje

ANDRZEJ S. JASIŃSKI OFM, Komentarz do Księgi Proroka Ezechiela. Rozdziały 1-10, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, 244 s.
Zdzisław Małecki
PDF
73–75
ANNA ŚWIDERKÓWNA, Rozmowy o Biblii. Opowieści i przypowieści, Warszawa 2006
Stanisław Ormanty
PDF
75–77
„Cantando cum citharista”. W pięćsetlecie śmierci Władysława z Gielniowa, pod redakcją Romana Mazurkiewicza, Warszawa 2006, 190 s. (Studia Staropolskie. Series Nova, 12)
Kazimierz Panuś
PDF
78–79