ANDRZEJ S. JASIŃSKI OFM, Komentarz do Księgi Proroka Ezechiela. Rozdziały 1-10, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, 244 s.

Zdzisław Małecki

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.21906/rbl.326

Copyright (c) 2017 Zdzisław Małecki

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Ruch Biblijny i Liturgiczny • ISSN 0209-0872 (wersja drukowana) • ISSN 2391-8497 (wersja online)