Słuchanie słowa i łamanie chleba jako memoria resurrectionis (Łk 24, 13–35)

Autor

  • Piotr Łabuda Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.138

Słowa kluczowe:

Zmartwychwstanie, Emaus, łamanie chleba, Eucharystia

Abstrakt

W historii Łukasza zapisanej w Łk 24, 13–35 słuchanie słowa i łamanie chleba są swoistym memoria resurrectionis – czasem spotkania i medytowania tajemnicy Chrystusa. W tym znaczeniu można całe wydarzenie Emaus rozpatrywać i odnosić do każdorazowej Eucharystii. Każde bowiem słuchanie słowa i łamanie chleba jest memoria resurrectionis prowadzącym do prawdziwej wiary. Krytyczna analiza historyczności Łukaszowego dzieła, jak również opisanych przez autora trzeciej Ewangelii miejsc, osób i wydarzeń umożliwia takie właśnie spojrzenie i odczytanie tej perykopy.

Opublikowane

2011-09-30

Jak cytować

Łabuda, P. (2011). Słuchanie słowa i łamanie chleba jako memoria resurrectionis (Łk 24, 13–35). Ruch Biblijny I Liturgiczny, 64(3), 235–254. https://doi.org/10.21906/rbl.138

Numer

Dział

Refleksje, komentarze