Przekłady Biblii na język włoski (XX wiek)

Autor

  • Ryszard Wróbel Rzym

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.136

Słowa kluczowe:

Biblia, Pismo Święte, Ewangelia, źródło, tłumaczenie, przekład, edycja, wydawca, redakcja, komentarz, egzegeza, Włochy

Abstrakt

Omawiając XX-wieczne tłumaczenia Biblii na język włoski musimy dokonać pewnego istotnego rozróżnienia: istnieją różne tłumaczenia i różne edycje; te ostatnie są liczniejsze, gdyż ten sam przekład może ukazać się w różnych formach. W przypadku wielu z nich trudno jest ustalić, do kogo są skierowane: pewne ich cechy świadczą o chęci szerokiego propagowania treści biblijnych, inne natomiast czynią z nich narzędzia wyłącznie dla grona specjalistów. Autor artykułu omawia wydania Biblii, które ukazały się drukiem we Włoszech w XX wieku; jest ich 27. Celowo nie uwzględnia tłumaczeń i przekładów mało rozpowszechnionych ani opracowań częściowych lub specjalistycznych. Informacje ujęte są w rzeczowy i przejrzysty schemat, co ułatwia ich wzajemne porównanie. Każdy opis zawiera: nazwę lub tytuł dzieła, imię i nazwisko autora, miejsce i datę wydania, nazwę wydawcy, nazwiska tłumaczy i redaktorów, źródła tłumaczenia, charakterystykę edycji, ewentualne inne uwagi.

Opublikowane

2011-09-30

Jak cytować

Wróbel, R. (2011). Przekłady Biblii na język włoski (XX wiek). Ruch Biblijny I Liturgiczny, 64(3), 197–220. https://doi.org/10.21906/rbl.136