Przekłady Biblii na język włoski (XV–XIX wiek)

Autor

  • Ryszard Wróbel Rzym

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.130

Słowa kluczowe:

Biblia, Pismo Święte, ewangelia, źródło, tłumaczenie, przekład, edycja, wydawca, redakcja, komentarz, egzegeza, Włochy

Abstrakt

Autor omawia w porządku chronologicznym wszystkie najważniejsze przekłady Biblii, które ukazały się w języku włoskim, wydane drukiem w okresie od początku XV do końca XIX wieku. Z założenia nie uwzględnia tłumaczeń i przekładów mało rozpowszechnionych lub opracowań o charakterze częściowym lub specjalistycznym (np. tylko ewangelie, tylko psalmy, Biblie dla dzieci itp.). Wykaz zawiera osiem pozycji. W przedstawieniu każdej z nich autor posługuje się jednorodnym schematem, aby ułatwić czytelnikowi dostrzeżenie podobieństw i różnic między poszczególnymi wydaniami. Informacje zawierają takie dane jak: nazwa lub tytuł dzieła, imię i nazwisko autora, miejsce i datę wydania, nazwę wydawcy, nazwiska tłumaczy i redaktorów, źródła tłumaczenia, charakterystykę edycji, ewentualne inne uwagi. Całość komentarza opatrzona jest krótkim wstępem pozwalającym umieścić edycje Biblii w ich właściwym kontekście i zakończeniem, w którym poznajemy specyfikę i wyjątkowość włoskiej drogi biblijnej w omawianym okresie.

Opublikowane

2011-06-30

Jak cytować

Wróbel, R. (2011). Przekłady Biblii na język włoski (XV–XIX wiek). Ruch Biblijny I Liturgiczny, 64(2), 109–122. https://doi.org/10.21906/rbl.130