T. SCHNITKER, W. SLABY (red.) Concordantia verbalia Missalis Romani, Münster 1983

  • Bogusław Nadolski Poznań
Opublikowane
1984-10-31
Dział
Recenzje