Wasilewski, Edward, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska