Adamczewski, Bartosz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska