Wol. 68, Nr 3 (2015)

Natchnienie i prawda Pisma Świętego