Biblijna koncepcja świętości

Autor

  • Roman Krawczyk Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.51

Słowa kluczowe:

Świętość, święty, Bóg, człowiek, święte życie, święte rzeczy, święta przestrzeń

Abstrakt

Pojęcie „świętości” jest rzeczywistością niezwykle złożoną dotykającą przede wszystkim tajemnicy Boga, ale też swoim zakresem obejmującą obszar kultu, moralności, przedmiotów i przestrzeni. W niniejszym artykule autor analizuje teksty Starego i Nowego Testamentu, poszerza biblijny obraz świętości o wypowiedzi zawarte w pismach z Qumran i teologii rabinicznej. Rozważania kończy wnioskami z przeprowadzonych analiz.

Opublikowane

2014-12-31

Jak cytować

Krawczyk, R. (2014). Biblijna koncepcja świętości. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 67(4), 345–362. https://doi.org/10.21906/rbl.51

Numer

Dział

Artykuły