Wol. 40, Nr 6 (1987)

Pełny numer

Wyświetl lub pobierz cały numer PDF

Spis treści

Artykuły

Grzegorz Rafiński
PDF
465–476
Stanisław Gacek
PDF
476–480
Roman Krawczyk
PDF
480–487
Kazimierz Hoła
PDF
488–498
Ewa Siatkowska
PDF
498–509

Sprawozdania, wiadomości

Nowe odkrycia archeologiczne w Sefforis
Norbert Mendecki
PDF
510–512
Archeologia Palestyny Albrighta w wersji polskiej (1964)
Ludwik S. Mycielski
PDF
512–514
Deutero-Izajasz w Nowym Testamencie. IV colloquium biblijne w Wiedniu
Jerzy Chmiel
PDF
514–515
Colloquia mediaevalia 1987
Julian Wojtkowski
PDF
515

Refleksje, komentarze

Problem semityzmów w Ewangeliach synoptycznych
Jean Carmignac
PDF
516–534
Posługi liturgiczne w zgromadzeniu eucharystycznym
Stanisław Szczepaniec
PDF
534–541

Recenzje

A. JANKOWSKI OSB, Biblijna teologia przymierza, Katowice 1985
Jerzy Chmiel
PDF
541–542
GERHARD LOHFINK, Rozumieć Biblię, Warszawa 1987
Stanisław Grzybek
PDF
542–544
RYSZARD RUBINKIEWICZ SDB, Wprowadzenie do apokryfów Starego Testamentu, Lublin 1987
Stanisław Mędala
PDF
544–546
G. JERGER, „Evangelium des Alten Testaments”. Die Grundbotschaft des Propheten Deuterojesaja in ihrer Bedeutung für den Religionsunterricht, Stuttgart 1986
Jerzy Chmiel
PDF
546
NORTHROP FRYE, The Great Code. The Bible and Literature, London–Melbourne–Henley 1983
Jerzy Chmiel
PDF
546–547
KS. ROMAN KRAWCZYK, Sprawy ludzkie w Biblii, Siedlce 1986
Wiesława Horst
PDF
547–548
FOLIA ORIENTALIA XXIII (1985–1986)
Jerzy Chmiel
PDF
548