KS. ANDRZEJ BANASZEK, Od stworzenia œwiata do Chrystusa. Panorama wa¿niejszych wydarzeñ i postaci biblijnych, Warszawa 2001, 274 s.

  • Bernadetta Żychlińska Wołomin

Abstrakt

Opublikowane
2003-03-31
Dział
Recenzje