Biblia i kultura literacka epoki nowożytnej. Rozmowa Wojciecha Kordyzona z Mirosławą Hanusiewicz‑Lavallee i Pawłem Stępniem

Autor

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.3647

Biogramy autorów

Wojciech Kordyzon, Uniwersytet Warszawski

mgr Wojciech Kordyzon, Uniwersytet Warszawski, asystent na Wydziale „Artes Liberales” w ramach konsorcjum RESILIENCE (Religious Studies Infrastructure: Tools, Experts, Connections and Centers), doktorant Wydziału Polonistyki.

Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, Katolicki Uniwersytet Lubelski

prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavalle, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, kierownik Katedry Literatury Staropolskiej, członek-korespondent PAU. Autorka m.in. Świat podzielony. O poezji Sebastiana Grabowieckiego (1994); Święte i zmysłowe w poezji religijnej polskiego baroku (1998); Pięć stopni miłości. O wyobraźni erotycznej w polskiej poezji barokowej (2004); W stronę Albionu. Studia z dziejów polsko-brytyjskich związków literackich w dobie wczesnonowożytnej (2017).

Paweł Stępień, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Paweł Stępień, Uniwersytet Warszawski, literaturoznawca, autor m.in. książek Poeta barokowy wobec przemijania i śmierci. Hieronim Morsztyn – Szymon Zimorowic – Jan Andrzej Morsztyn (1996), Z literatury religijnej polskiego średniowiecza. Studia o czterech tekstach: „Kazanie na dzień św. Katarzyny”, „Legenda o św. Aleksym”, „Lament świętokrzyski”, „Żołtarz Jezusow” (2003), Śmiech w czasach ostatecznych. Tematyka religijna w „Figlikach” Mikołaja Reja (2013), Zadanie. „Chaskiel” Tadeusza Różewicza (2017).

Opublikowane

2020-03-31

Jak cytować

Kordyzon, W., Hanusiewicz-Lavallee, M., & Stępień, P. (2020). Biblia i kultura literacka epoki nowożytnej. Rozmowa Wojciecha Kordyzona z Mirosławą Hanusiewicz‑Lavallee i Pawłem Stępniem. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 73(1), 61–95. https://doi.org/10.21906/rbl.3647

Numer

Dział

Refleksje, komentarze