Bóg, Kościół i świat wobec Covid-19

Lex orandi jako inspiracja chrześcijańskiego przeżywania czasu pandemii

Autor

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.3637

Słowa kluczowe:

Bóg, lud Boży, misterium paschalne, liturgia, modlitwa, koronawirus, Covid-19, pandemia

Abstrakt

Czas pandemii jest wyzwaniem dla całej ludzkości. Kościół, który żyje w świecie, jest wezwany do tego, aby wraz z całą ludzkością przeżywać te same doświadczenia, odczytując je jednak w świetle wiary. Jedną z form wyrazu takiej lektury wydarzeń jest liturgia, w której Kościół, zwracając się do Boga, opowiada Mu to, czego doświadcza, i prosi o pomoc właściwą dla danej sytuacji. W takim kontekście powstał formularz mszalny na czas pandemii. Treść modlitw w nim zawartych odsłania jasne linie teologiczne, które mogą pomóc przeżywać w chrześcijański sposób ten czas próby. Niniejszy artykuł jest próbą hermeneutycznej lektury kolekty wyżej wspomnianego formularza. Analizy, które zostały zaprezentowane w tekście, prowadzą do konkluzji teologicznych, w których zostały ujęte podstawowe zagadnienia takie jak obraz Boga, tożsamość wierzących, treść chrześcijańskiej modlitwy oraz styl życia, który taka modlitwa
inspiruje.

Bibliografia

Antonio, S. (2020, March 9). Bodies and stories in the time of coronavirus. Medium. https://medium.com/@antoniospadaro/bodies-and-stories-in-the-time-of-coronavirus-9ea674bcc458

Barbaglio, G., Bof, G., & Dianich, G. (Eds.). (2002). Teologia. San Paolo.

Bergsma, J. S., & Pitre, B. J. (2018). A Catholic Introduction to the Bible: Vol. 1. The Old testament. Ignatius Press.

Brueggemann, W. (1998). A commentary on Jeremiah. Exile and homecoming. W. B. Eerdmans.

Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. (2020). Adnexus decreto diei 30 martii 2020 (Prot. N.156/20). http://www.cultodivino.va/content/cultodivino/it/documenti/decreti-generali/decreti-generali/2020/messa-in-tempo-di-pandemia/adnexus.html

Dekret Stolicy Apostolskiej ws. Mszy Świętej na czas pandemii. (2020, March 30). Konferencja Episkopatu Polski. https://episkopat.pl/dekret-stolicy-apostolskiej-ws-mszy-swietej -na-czas-pandemii/

Ellebracht, M. P. (1963). Remarks on the vocabulary of the ancient orations in the Missale Romanum. Dekker & Van de Vegt.

Gordo, J. M. (2020, March 25). Dios en tiempos del Coronavirus. Iglesia Viva. https://iviva.org/dios-en-tiempos-del-coronavirus/

Grillo, A. (2020). La nostalgia e il desiderio della liturgia. Lo spazio delle comunità residuali. Rivista Di Pastorale Liturgica, 4–8.

Institutio generalis missalis romani. Excerptum ex editione typica tertia emendata Missalis Romani. (2008). Libreria Editrice Vaticana.

Kreczmański, S. (2012). Kolekta w Mszale Rzymskim. Elementy strukturalne oraz jej wypowiadanie. Teologia Młodych, 1, 40–43.

Leachman, J. G., McCarthy, D. P., & Wolf, N. (2008). Appreciating the Collect. An Irenic Methodology. St Michael’s Abbey Press.

Lennox, J. C. (2020). Where is God in a coronavirus world? The Good Book Company.

Luciani, R. (2020). Es la hora de ayunar del Pan y aprender a comulgar con la Palabra. Phase. Revista de Pastoral Litúrgica, 356, 324–329.

Missale romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Ioannis Pauli PP. II cura recognitum (Edicio typica tertia). (2008). Libreria Editrice Vaticana.

Moment of prayer and “Urbi et Orbi” Blessing presided over by Pope Francis. (2020).

Moore, M. P. (2020, March 27). ¿Un Dios “anti-pandemia”, un Dios “post-pandemia” o un Dios “en-pandemia”? Religión Digital. https://www.religiondigital.org/opinion/Michael-Moore-Dios-anti-pandemia-post-pandemia-teologia-coronavirus-jesus-salvacion-hombres_0_2216178370.html

Muzzarelli, F. (2020). Spaesati in casa. Orientarsi al tempo del Covid-19. EMI.

Papieska Akademia Życia. (2020). Pandemia a powszechne braterstwo. https://episkopat.pl/papieska-akademia-zycia-pandemia-a-powszechne-braterstwo/

Piper, J. (2020). Koronawirus i Chrystus. Fundacja Ewangeliczna. https://fewa.pl/koronawirus-i-chrystus

Plezia, M. (Ed.). (1974). Słownik łacińsko-polski: Vol. 4: P–R. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Sartore, D., Triacca, A. M., & Cibien, C. (2001). Liturgia. San Paolo Edizioni.

Siffrin, P., Mohlberg, L. C., & Eizenhöfer, L. (1981). Liber sacramentorum Romanæ Æcclesiæ ordinis anni circuli (Cod. Vat. Reg. Lat. 316 / Paris Bibl. Nat. 7193, 41/56) (Sacramentarium Gelasianum). Herder.

Sobór Watykański II. (1963). Sacrosanctum concilium.

Sodi, A., & Manlio, T. (2002). Concordantia et Indices Missalis Romani. Editio typica tertia. Libreria Editrice Vaticana.

Opublikowane

2020-06-30

Jak cytować

Jeziorski, S. (2020). Bóg, Kościół i świat wobec Covid-19: Lex orandi jako inspiracja chrześcijańskiego przeżywania czasu pandemii. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 73(2), 101–116. https://doi.org/10.21906/rbl.3637

Numer

Dział

Artykuły