Chrzest jako duchowe małżeństwo w nauczaniu Jana Chryzostoma

Autor

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.3626

Słowa kluczowe:

chrzest, małżeństwo, Jan Chryzostom

Abstrakt

Jan Chryzostom w swoim bogatym dorobku duszpasterskim pozostawił po sobie także katechezy skierowane do katechumenów i nowo ochrzczonych. W dostępnych pouczeniach katechetycznych możemy dostrzec, iż szczególnie często odwołuje się on do wizji chrztu jako duchowego małżeństwa. W takim rozumieniu Chrystus – doskonały oblubieniec – przychodzi poślubić oblubienicę – katechumena – a jego inicjatywa i bezwarunkowa miłość przemienia grzesznego i pełnego słabości kandydata, czego symbolem przywoływanym przez katechetę staje się także lśniąca szata weselna. Artykuł wskazuje konteksty, w których Jan Chryzostom przywołuje wskazane porównanie oraz próbuje odpowiedzieć na pytanie, skąd u autora tak liczne odwołania do obrazu małżeństwa w odniesieniu do sakramentu chrztu.

Bibliografia

Akanthopoulou, K. (2002). Le catechesi battesimali di Giovanni Crisostomo. In M. Maritano (Ed.), Historiam perscrutari. Miscellanea di studi offerti al prof. Ottorino Pasquato (pp. 723–746). Roma: LAS.

Ceresa-Gastaldo, A. (1984). Teoria e prassi nella catechesi battesimale di S. Giovanni Crisostomo. In S. Felici (Ed.), Catechesi battesimale e riconciliazione nei padri del IV secolo. Convegno di studio e aggiornamento, Facoltà di lettere cristiane e classiche (Pontificium Institutum Altioris Latinitatis), Roma, 5–6 marzo 1983 (pp. 57–63). Roma: LAS.

Cyryl Jerozolimski. (2000). Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne (J. S. Bojarski & M. A. Bogucki, Eds.; W. Kania, Trans.). Kraków: Wydawnictwo M.

Giovanni Crisostomo. (1998). Le catechesi battesimali (L. Zappella, Ed.). Milano: Paoline.

Jan Chryzostom. (1993). Katechezy chrzcielne. Homilie katechetyczne do tych, którzy mają być oświeceni, oraz do neofitów (M. Starowieyski, Ed.; W. Kania, Trans.). Lublin: Wydawnictwo Kerygma.

Jan Chryzostom. (1994). Katechezy chrzcielne. Homilie katechetyczne do tych, którzy mają otrzymać chrzest [zostać oświeceni] oraz do neofitów 9–12 (M. Starowieyski, Ed.; W. Kania, Trans.). Lublin: Wydawnictwo Kerygma.

Murawski, R. (2011). Historia katechezy. Cz. 1: Katecheza w pierwszych wiekach. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Naumowicz, J. (2008). Język i koncepcja katechez chrzcielnych w ujęciu Jana Chryzostoma. In N. Widok (Ed.), Czasy Jana Chryzostoma i jego pasterska pedagogia (pp. 191–215). Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Pollok, J. (1992). Liturgia chrztu na Wschodzie w drugiej połowie IV wieku na podstawie mistagogicznych homilii Cyryla Jerozolimskiego, Jana Chryzostoma i Teodora z Mopsuestii. Warszawa: Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej.

Rentinck, P. (1970). La cura pastorale in Antiochia nel IV secolo. Roma: Università Gregoriana editrice.

Riley, H. M. (1974). Christian initiation. A comparative study of the interpretation of the baptismal liturgy in the mystagogical writings of Cyril of Jerusalem, John Chrysostom, Theodore of Mopsuestia, and Ambrose of Milan. Washington: Catholic University of America Press.

Słomka, J. (2009). Wczesnochrześcijańskie nazwy chrztu. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Theodorus. (2008). Le omelie battesimali e mistagogiche di Teodoro di Mopsuestia (F. Placida, Ed.). Messina: Coop. San Tommaso.

Żurek, A. (2008). Przygotowanie katechumenów i obrzęd chrztu w świetle katechez Jana Chryzostoma. In N. Widok (Ed.), Czasy Jana Chryzostoma i jego pasterska pedagogia (pp. 205–215). Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Opublikowane

2019-03-31

Jak cytować

Grzywa, A. (2019). Chrzest jako duchowe małżeństwo w nauczaniu Jana Chryzostoma. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 72(1), 5–15. https://doi.org/10.21906/rbl.3626

Numer

Dział

Artykuły