DARIUSZ ADAMCZYK, Starotestamentalne cytaty w Ewangelii według świętego Mateusza i ich zastosowanie w aktualnych polskich podręcznikach do katechizacji. Studium biblijno-katechetyczne, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2006, 403 s.

  • Julian Warzecha Ołtarzew
Opublikowane
2007-06-30
Dział
Recenzje