Wol. 47, Nr 4 (1994)

Pełny numer

Wyświetl lub pobierz cały numer PDF

Spis treści

Artykuły

Julian Warzecha
PDF
225–234
Marian Gołębiewski
PDF
234–242

Refleksje, komentarze

Zarys historii Moabu
Norbert Mendecki
PDF
242–247
Radosny aspekt paruzji w Listach św. Pawła do Tesaloniczan
Urszula Grzymska
PDF
247–255
Światowe inicjatywy apostolatu biblijnego w „Bulletin Dei Verbum” Katolickiej Federacji Biblijnej
Stanisław Haręzga
PDF
256–262
Sekwencje w liturgii mszalnej po Soborze Watykańskim II
Ireneusz Pawlak
PDF
262–267
Współczesne zagrożenia niedzieli w niemieckojęzycznych publikacjach teologiczno-pastoralnych
Andrzej Rojewski
PDF
268–280

Sprawozdania, wiadomości

VIII Colloquium biblicum w Wiedniu (1994)
Jerzy Chmiel
PDF
280–281
The 5th Congress of European Association for Jewish Studies
Michał Galas
PDF
281–282
Forum „Ewangelizacja 2000” (Kraków 1994)
Maria Kantor
PDF
282–283
25-lecie Katolickiej Federacji Biblijnej
Jerzy Chmiel
PDF
284–285

Recenzje

JOHN BRIGHT, Historia Izraela, przełożył Jan Radoszycki, Warszawa 1994
Julian Warzecha
PDF
285–288
Ks. TEOFIL SIUDY, Refleksje Maryjne, Częstochowa 1994
Stanisław Grzybek
PDF
288–290
Nowe przewodniki po Ziemi Świętej
Jerzy Chmiel
PDF
290–291
ABRAHAM JOSHUA HESCHEL, Szabat i jego znaczenie dla współczesnego człowieka, przeł. H. Halkowski, Gdańsk 1994
Jerzy Chmiel
PDF
291
Essential Papers on Messianic Movements and Personalities in Jewish History, edited by Marc Saperstein, New York University Press, New York & London 1992
Michał Galas
PDF
291–292
YEHUDA LIEBES, Studies in the Zohar, translated from the Hebrew by A. Schwartz, S. Nakache, P. Peli, State University of New York Press, Albany, NY 1993; YEHUDA LIEBES, Studies in Jewish Myth and Jewish Messianism, translated from the Hebrew by B. Stein, State University of New York Press, Albany, NY 1993
Michał Galas
PDF
292–293
HIERONIM FOKCIŃSKI SI i inni, Propozycje konsystorialne w XVI wieku. Omówienie – teksty polskie, Papieski Instytut Studiów Kościelnych, Rzym
Tadeusz Matras
PDF
293–294
Książki nadesłane do redakcji
Tadeusz Matras
PDF
294