Triumf miłosierdzia nad ofiarą (Mt 9, 9–13; 12, 1–8)

Autor

  • Stanisław Witkowski Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.253

Słowa kluczowe:

miłosierdzie, ofiara, celnicy, grzesznicy, szabat

Abstrakt

Artykuł ukazuje polemikę Jezusa z faryzeuszami dotyczącą zasad postępowania wobec celników i grzeszników (por. Mt 9, 9–13) oraz spór związany ze świętowaniem szabatu (por. Mt 12, 1–8). W obu przypadkach Jezus rozwiązuje zaistniałe kwestie w kluczu: „miłosierdzia chcę, a nie ofiary” (LXX Oz 6, 6). W świetle tego wersetu usiłuje wykazać swoim oponentom, że podstawową normą odniesienia względem odrzuconych przez społeczeństwo i znajdujących się w potrzebie jest miłosierdzie. Izolacyjna i bezlitosna tradycja faryzejska ma jedynie podłoże ludzkie i nie koresponduje z zamysłem Bożym. Sprzeciwia się miłosierdziu, które należy do istoty Boga (por. Wj 34, 6).

Bibliografia

Albright, W. F., & Mann, C. S. (2008). Matthew. New Haven; London: Yale University Press.

Blomberg, C. (1992). Matthew. Nashville, Tennessee: Broadman Press.

Davies, W. D., & Allison, D. C. (2004). A critical and exegetical commentary on the gospel according to Saint Matthew (Vol. 2). London: Continuum.

Fabris, R. (2014). Introduzione generale alla bibbia (Vol. 1). Torino.

France, R. T. (2008). The Gospel of Matthew. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans.

Gnilka, J. (1993). Das Matthäusevangelium. Erster Teil. Kommentar zu Kap. 1, 1–13, 58 (3rd ed., Vol. 1.1).

Grasso, S. (1995). Il Vangelo di Matteo. Roma: Edizioni Dehoniane.

Hagner, D. A. (1993). Matthew 1–13. Dallas: Word Books.

Jeremias, J. (1983). Der Prophet Hosea. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.

Kameraz-Kos, N. (2000). Święta i obyczaje żydowskie (2nd ed.). Warszawa: Cyklady.

Keener, C. S. (1999). A commentary on the gospel of Matthew. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publ. Comp.

Luz, U. (1990). Das Evangelium nach Matthäus. Teilbd. 2. Mt 8–17. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Theologie.

Paciorek, A. (2005). Ewangelia według świętego Mateusza. Cz. 1, Rozdziały 1–13. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.

Strack, H. L., & Billerbeck, P. (1956). Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrash (2nd ed.). München: C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung.

Turner, D. L. (2008). Matthew. Grand Rapids, Mich.: Baker Academic.

Wilkins, M. J. (2004). Matthew. Grand Rapids, Mich.: Zondervan.

Witkowski, S. (2004). Ludzki wymiar miłosierdzia. Specyfika Mateuszowego nauczania na temat miłosierdzia. Polonia Sacra, 8 (1), 271–282.

Opublikowane

2017-06-30

Jak cytować

Witkowski, S. (2017). Triumf miłosierdzia nad ofiarą (Mt 9, 9–13; 12, 1–8). Ruch Biblijny I Liturgiczny, 70(2), 137–146. https://doi.org/10.21906/rbl.253

Numer

Dział

Artykuły