Chrystologiczne τόποι (miejsca) w Ewangelii dzieciństwa według św. Mateusza

Autor

  • Anna Gibek Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.233

Słowa kluczowe:

Ewangelia św. Mateusza, Ewangelia dzieciństwa, Mesjasz, τόπος, miejsce, Betlejem, Jerozolima, Egipt, Rama, Nazaret

Abstrakt

Mateusz, redagując Ewangelię dzieciństwa głoszącą orędzie o narodzeniu Mesjasza, wplótł w nią konkretne miejsca związane z ziemskim życiem Jezusa: Betlejem, Jerozolimę, Egipt, Rama i Nazaret. Te miejsca ukazują Jezusa, pozwalają głębiej i dokładniej oddać chrystologię Ewangelii. Betlejem to miejsce narodzenia i oddania pokłonu zapowiedzianemu Mesjaszowi. Mała miejscowość ze względu na narodziny Syna Boga zostaje wywyższona, w przeciwieństwie do Jerozolimy, która jest miejscem śmierci Zbawiciela i dlatego zostaje pozbawiona przynależnego jej w Starym Testamencie szacunku i rangi. Stolica uosabia ludzi zamkniętych i wrogich Jezusowi. Egipt i Rama pełnią funkcje przedmiotowe. Egipt jest punktem, do którego wędruje Święta Rodzina i z którego wychodzi, powtarzając wędrówkę Izraela, ale w sposób doskonały. Rama odsyła do żony Jakuba Racheli i jej płaczu nad narodem wybranym, który odrzuca posłanego Mesjasza. Pierwszoplanowym miastem w Ewangelii dzieciństwa według Mateusza jest Nazaret, miejscowość określa Jezusa i wskazuje na Jego godność mesjańską i poświęcenie Bogu.

Biogram autora

Anna Gibek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Autorka monografii i kilkunastu artykułów naukowych. Zainteresowania naukowe: Ewangelie synoptyczne, rodzina w Piśmie Świętym

Bibliografia

Bednarz M., Ziemia umiłowana przez Boga. Geografia Ziemi Świętej, Tarnów 2008.

Brown R. E., The Birth of the Messiah, New York 1999.

Do Ziemi Świętej. Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej IV–VIII w., wybór, wstęp, wprowadzenia i opracowanie P. Iwaszkiewicz, Kraków 2010.

Ewangelia według świętego Łukasza. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, vol. 1, Częstochowa 2011 (Nowy Komentarz Biblijny Nowy Testament, 3.1).

Ewangelia według świętego Mateusza. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, vol. 1, Częstochowa 2005 (Nowy Komentarz Biblijny Nowy Testament, 1.1).

Hagner D. A., Matthew, Dallas Texas 1995 (Word Biblical Commentary, 33b).

Langkammer H., Mały słownik archeologii biblijnej, Wrocław 2012.

Luz U., The theology of the Gospel of Matthew, trad. J. B. Robinson, Cambridge 1995.

Novum Testamentum Graece, ed. B. and K. Aland, J. Karavidopoulos, C. M. Martini, B. M. Metzger, Stuttgart 2013.

Orygenes w Przeciw Celsusowi 1, 28; 66, tłum. S. Kalinkowski, Warszawa 1977.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 2011.

R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych, Warszawa 2006 (Prymasowska Seria Biblijna, 3).

Słownik grecko-polski, red. Z. Abramowiczówna, vol. 3, Warszawa 1958.

Słownik wiedzy biblijnej, red. B. M. Metzger, M. D. Coogan, Warszawa 2004.

Starożytny Izrael. Od Abrahama do zburzenia świątyni jerozolimskiej przez Rzymian, red. H. Shanks, tłum. W. Chrostowski, Warszawa 2009.

Opublikowane

2016-09-30

Jak cytować

Gibek, A. (2016). Chrystologiczne τόποι (miejsca) w Ewangelii dzieciństwa według św. Mateusza. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 69(3), 217–236. https://doi.org/10.21906/rbl.233

Numer

Dział

Artykuły