Teologia liturgii w ujęciu konstytucji „Sacrosanctum Concilium” i w całokształcie dzieła Soboru Watykańskiego II

  • Stanisław Czerwik Kielce

Abstrakt

Opublikowane
1988-04-30
Dział
Artykuły tematyczne