Dolina Gehenny obrazem potępienia?

Autor

  • Ewelina Maniecka Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.156

Słowa kluczowe:

Gehenna, γέεννα, dolina, ofiara z dzieci, piekło, wieczne potępienie

Abstrakt

Dolina Gehenny w Starym Testamencie zawsze oznaczała miejsce na południe od murów miasta. Po ofiarach złożonych Molochowi z dzieci tereny te zostały przeklęte. Zaczęto tam wysypywać śmieci, wyrzucać ciała skazańców, a niegasnący ogień je trawił. Ciągle unosił się stamtąd nieprzyjemny i gryzący dym. Nauczanie Jezusa z Nazaretu zmieniło znaczenie terminu „gehenna”. Jezus używał go, by przybliżyć ludziom rzeczywistość potępienia. Wskazywał na konieczność radykalnego odwrócenia się od zła i grzechu, aby uniknąć tej kary. Dolina hańby stała się w nauczaniu Jezusa obrazem piekła wiecznego.

Biogram autora

Ewelina Maniecka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Ewelina Maniecka, doktorantka teologii biblijnej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Pracę magisterską obroniła z zakresu teologii moralnej. Interesuje się archeologią Ziemi Świętej. Mieszka w Kłaju.

Bibliografia

Bahat D., Atlas biblijnej Jerozolimy, oprac. wyd. pol. W. Chrostowski, przekł. E. Czerwińska, Warszawa 1999.

Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań 2012.

Encyklopedia Biblijna, red. P. J. Achtemeier, Warszawa 2004.

Ewangelia według świętego Mateusza, part 1: Rozdziały 1–13, wstęp, przekł. z oryg., koment. A. Paciorek, Częstochowa 2005 (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament, 1.1).

Ewangelia według świętego Mateusza, part 2: Rozdziały 14–28, wstęp, przekł. z oryg., koment. A. Paciorek, Częstochowa 2008 (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament, 1.2).

Keener C. S., Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, red. nauk. wyd. pol. K. Bardski, W. Chrostowski, przekł. Z. Kościuk, Warszawa 2010.

Montefiore S. S., Jerozolima. Biografia, przekł. M. Antosiewicz, W. Jeżewski, Warszawa 2011.

Nowy leksykon biblijny, red. F. Kogler, R. Egger-Wenzel, M. Ernst, red. naczelny wyd. polskiego H. Witczyk, tł. z jęz. niem. Ł. Siemieniec, Kielce-Freiburg 2011.

Nowy Testament. Ewangelie i Dzieje Apostolskie. Tekst z komentarzem, oprac. G. Vigini, przekł. komentarza T. Truś, Lublin 2000.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Pierwsza i Druga Księga Kronik, tłum., wstęp i koment. H. Langkammer, Lublin 2001.

Rienecker F., Maier G., Leksykon biblijny, red. nauk. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2001.

Słownik współczesnego języka polskiego, red. nauk. B. Dunaj, Warszawa 2001.

Vilar Huesco V., La Gehena, el seno de Abraham y el juicio particular la literatura judía precristiana, [in:] XV Semana Bíblica Española, Madrid 1955, p. 269–303.

Opublikowane

2016-09-30

Jak cytować

Maniecka, E. (2016). Dolina Gehenny obrazem potępienia?. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 69(3), 237–251. https://doi.org/10.21906/rbl.156

Numer

Dział

Artykuły