Trstenský, František, Katolícka univerzita v Ružomberku, Słowacja