Inšpirácia Svätého písma na základe výrazu „theópneustos“ v 2 Tim 3, 16

Autor

  • František Trstenský Katolícka univerzita v Ružomberku

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.17

Słowa kluczowe:

Inšpirácia, Duch Svätý ľudský autor, exegéza

Abstrakt

Nový zákon spája inšpiráciu s pôsobením Ducha Svätého. V 2 Tim 3, 16 Pavol potvrdzuje: „Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti“. Výraz „theópneustos – Bohom vnuknutý“ v 2 Tim 3, 16 sa už inde v Novom zákone nenachádza. Prídavné meno nie je v tomto verši použité v prirodzenom význame, ako napríklad inšpirácia hudobného diela, ale v teologickom význame. Cieľom článku je analýzovať nielen samotný výraz a verš, ale aj blízky kontext, do ktorého je daný termín vložený.

Bibliografia

Engberg-Pedersen T., Paul and the Stoics, Lousville: Westminster John Knox Press 2000.

Ján Pavol II., Sollicitudo rei socialis, dostupné na http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/sollicitudo-rei-socialis.

Marshall I. H., A Critical and Exegetical Commentary on the Pastoral Epistles, Edinburgh: T&T Clark 1999.

Oden T. C., First and Second Timothy and Titus, Louisville: John Knox Press 1989.

Pietersma A., The Apocryphon of Jannes & Jambres the Magicians, E. J. Brill: Leiden 1994.

Towner P. H., The Letters to Timothy and Titus, Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company 2006.

Trstenský F., Kumrán a jeho zvitky, Svit: KBD 2008.

Trstenský F., Život apoštola Pavla, Svit: KBD 2011.

Opublikowane

2015-06-30

Jak cytować

Trstenský, F. (2015). Inšpirácia Svätého písma na základe výrazu „theópneustos“ v 2 Tim 3, 16. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 68(2), 175–192. https://doi.org/10.21906/rbl.17