Wiąckiewicz, Debora, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska