Tyrol, Anton, Katolícka univerzita v Ružomberku, Słowacja