Wol. 48, Nr 1 (1995)

Pełny numer

Wyświetl lub pobierz cały numer PDF

Spis treści

Artykuły

Bernard Wodecki
PDF
1–17
Piotr R. Gryziec
PDF
17–27

Refleksje, komentarze

Kerygmatyczne wartości Pisma św. w świetle ewangelizacji współczesnego świata
Stanisław Grzybek
PDF
27–33
Ks. prof. Józef Archutowski (1879–1944): życie i dzieło na tle epoki
Roman Bogacz
PDF
34–38
Ks. Józefa Archutowskiego umiłowanie Pisma świętego
Stanisław Piech
PDF
39–43
Ks. dr Jan Mazerski SDB (1901–1944), biblista-muzyk
Tadeusz Przybylski
PDF
44–52
Ks. profesor Aleksy Klawek (1890–1969), biblista i orientalista
Jerzy Chmiel
PDF
52–55
Ks. prof. Aleksy Klawek i ks. Prof. Józef Archutowski jako religioznawcy
Stanisław Cinal
PDF
55–58
Homilia podczas koncelebrowanej Eucharystii
Jerzy Chmiel
PDF
59–61

Nekrologi

Śp. o. Rufin Józef Abramek OSPPE (1937–1990)
Zachariasz J. Jabłoński
PDF
61–72

Recenzje

R. J. COGGINS, Introducing the Old Testament, Oxford University Press, Oxford–New York 1990
Michał Wojciechowski
PDF
72–74
ENCHIRIDION BIBLICUM. Documenti della Chiesa sulla Sacra Scrittura, EDB, Bolonia 1994
Stanisław Hałas
PDF
74
BP KAZIMIERZ ROMANIUK, Biblia lepiej rozumiana w przekazie duszpasterskim, Warszawa 1994
Jan Augustynowicz
PDF
75