Wol. 57, Nr 1 (2004)

Pełny numer

Wyświetl lub pobierz cały numer PDF

Spis treści

Artykuły

Andrzej Obidowicz
PDF
5–10
Marek Parchem
PDF
11–32

Refleksje, komentarze

Stanisław Ormanty
PDF
35–44
Stanisław Wronka
PDF
45–58

Sprawozdania, wiadomości

Sprawozdanie prezesa Polskiego Towarzystwa Teologicznego za rok 2003
Kazimierz Panuś
PDF
59–67

Recenzje

BOGDAN PONIŻY, Księga Mądrości. Od egzegezy do teologii, Poznań 2000, 243 s. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny. Biblioteka pomocy naukowych)
Stanisław Ormanty
PDF
69–70
KS. ANDRZEJ R. GŁUCHOWSKI, Zagadnienie potępienia w perykopie Mt 11, 20-24, Kraków 2001, 323 s.
Tomasz Maria Dąbek
PDF
71–73
STANISŁAW KOZIARA, Frazeologia biblijna w języku polskim, Kraków 2001
Piotr Włodyga
PDF
73–75
MASSIMO PALOMBELLA, Actuosa participatio. Indagine circa la sua comprensione ecclesiale. Apporto al chiarimento dell’interazione tra lex credendi, lex orandi e lex vivendi nei secoli XVI-XVIII, Roma 2002, 240 s.
Adam Durak
PDF
75–77
MANLIO SODI, ALESSANDRO TONIOLO, Concordantia et Indices Missalis Romani, editio typica tertia, Città del Vaticano 2002, 1991 s.
Adam Durak
PDF
77–78
MANLIO SODI, ALLESSANDRO TONIOLO, Praenotanda Missalis Romani. Textus-Concordantia-Appendices, editio typica teria, Città del Vaticano 2003, 821 s.
Adam Durak
PDF
78–79