Malchos – imię wskazaniem kontekstu historycznego redakcji opisu męki?

Autor

  • Michał Szczepaniak Kielce

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.9

Słowa kluczowe:

Diatessaron, Józef Flawiusz, kontekst historyczny tekstu świętego, I wojna żydowska

Abstrakt

Niniejszy artykuł na bazie zharmonizowanego opisu pojmania Jezusa przedstawia siatkę hipotetycznych aluzji do potwierdzonych historycznie wydarzeń i postaci współczesnych redaktorom tekstu świętego. Zaprezentowana analiza stanowi próbę wydobycia z warstwy literackiej fragmentu pasji Chrystusa odniesień do I wojny żydowskiej i zburzenia Świątyni Jerozolimskiej. Ciemna noc w Getsemani podobnie jak katastrofa roku 70 miała swoich bohaterów, których charakterystyki wydają się sobie pod pewnymi względami zaskakująco odpowiadać. Nawet wypowiedzi i zwroty rozpatrywane zdecydowanie częściej metaforycznie czy też ponad dosłownie mogą skrywać odwołania do historii starożytnej.

Opublikowane

2015-03-31

Jak cytować

Szczepaniak, M. (2015). Malchos – imię wskazaniem kontekstu historycznego redakcji opisu męki?. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 68(1), 47–58. https://doi.org/10.21906/rbl.9

Numer

Dział

Artykuły