Targum Neofiti 1 – Księga Wyjścia. Tekst aramejski – przekład, aparat krytyczny – przypisy, przekład i opracowanie Mirosław S. Wróbel, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin 2017, 471 s. (Biblia Aramejska, 2)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.858

Opublikowane

2018-09-30

Jak cytować

Jędrzejewski, S. (2018). Targum Neofiti 1 – Księga Wyjścia. Tekst aramejski – przekład, aparat krytyczny – przypisy, przekład i opracowanie Mirosław S. Wróbel, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin 2017, 471 s. (Biblia Aramejska, 2). Ruch Biblijny I Liturgiczny, 71(3), 281–282. https://doi.org/10.21906/rbl.858

Numer

Dział

Recenzje

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>