Recepcia konštitúcie Dei Verbum a uplatnenie jej posolstva na Slovensku

  • Miriam Vaľková Ružomberok

Abstrakt

Konstytucja dogmatyczna Dei Verbum spotkała się na Słowacji z pełnym i wszechstronnym przyjęciem. Od 1993 roku pracuje tu krajowa filia Katolickiej Federacji Biblijnej. W roku 2002 został przygotowany komentarz do tej konstytucji. Miały także miejsce liczne inicjatywy, jak seminaria oraz konferencje, w czasie których przybliżano społeczeństwu dokumenty soborowe oraz ich założenia teologiczne i duszpasterskie. Katolickie Dzieło Biblijne (Katolícke biblické dielo) realizuje na Słowacji konkretne projekty. W posiedzeniach członków Rady systematycznie bierze udział biskup, którego obecność jest potwierdzeniem ścisłej współpracy Dzieła Biblijnego z episkopatem. Konferencja Episkopatu Słowacji przygotowała list pasterski na 40-lecie ogłoszenia konstytucji Dei Verbum, w którym propaguje i zachęca do medytacyjnego czytania Pisma Świętego metodą lectio divina.

Opublikowane
2006-09-30
Dział
Artykuły