Prawda – teologia – Bóg

Jerzy Szymik

Abstrakt


Deformowane od czasów nowożytnych pojęcia prawdy i wolności zostały w światopoglądach ponowoczesnych radykalnie przeciwstawione, co w konsekwencji prowadzi do zatracania tych wartości: prawda zostaje zakwestionowana, a wolność zdeterminowana i ograniczona doczesnymi celami. Józef Ratzinger (Benedykt XVI) pokazuje, że pojęcia te mają w istocie znaczenie teologiczne (hermeneutyka teologiczna), tzn. mogą być w pełni i właściwe rozumiane z wnętrza chrześcijańskiej wiary. Bóg jest właściwym gwarantem prawdy (istnienia obiektywnej i rozumnej rzeczywistości), a wcielenie Bożego Syna, Logosu, ostatecznym argumentem za jej dosiężnością i poznawalnością. Wyznanie Jezusa: „Ja jestem prawdą” (J 14, 6) przekonuje, że ma ona charakter Boski i uniwersalny. W związku z tym pozostaje powszechnie wiążąca – jest właściwą podstawą etosu. Prawda stanowi klucz interpretacji rzeczywistości i nadrzędne (niepodlegle) kryterium jej porządkowania (także w sensie społecznym i politycznym). Zadaniem chrześcijaństwa i teologii jest zatem przywrócenie światu właściwego, chrystologicznego rozumienia prawdy i wolności oraz ich nierozerwalnej, zbawczej więzi: „prawda was wyzwoli” (J 8, 32).


Słowa kluczowe


Bóg; Logos; chrześcijaństwo; teologia; filozofia; chrystologia; prawda; wolność; sens; zbawienie; nadzieja; nowożytność; ponowoczesność; relatywizm; przebaczenie; konsensus; tolerancja

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Benedict XVI. (2009, June 29). Caritas in veritate.

Benedict XVI. (2010, September 30). Verbum Domini.

Eco, U. (1982). Der Name der Rose: Roman. (B. Kroeber, Trans.) (26. Aufl). München: Carl Hanser Verlag.

Ratzinger, J. (1998). Obrazy nadziei. Wędrówki przez rok kościelny. (K. Wójtowicz, Trans.). Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.

Ratzinger, J. (2001). Prawda w teologii. (M. Mijalska, Trans.). Kraków: Wydawnictwo M.

Ratzinger, J. (2004). W drodze do Jezusa Chrystusa. (J. Merecki, Trans.). Kraków: Wydawnictwo Salwator.

Ratzinger, J. (2009). Wykłady bawarskie z lat 1963–2004. (A. Czarnocki, Trans.). Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Seewald, P., & Benedict XVI. (2011). Światłość świata. Papież, Kościół i znaki czasu. Kraków: Wydawnictwo Znak.
DOI: http://dx.doi.org/10.21906/rbl.567

Copyright (c) 2017 Jerzy Szymik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Ruch Biblijny i Liturgiczny • ISSN 0209-0872 (wersja drukowana) • ISSN 2391-8497 (wersja online)