Nauczanie liturgiki i biblistyki na lekcjach religii w gimnazjach galicyjskich

Autor

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.476

Abstrakt

Religia jako jeden z przedmiotów szkolnych pełniła w galicyjskich gimnazjach ważną funkcję edukacyjną, a jej istotną częścią składową była liturgika i biblistyka. W procesie nauczania najważniejszym środkiem dydaktycznym był podręcznik szkolny. W ciągu kilkudziesięcioletniego okresu autonomii Galicji posługiwano się między innymi pracami Ludwika Lewartowskiego, Antoniego Tyca, Stanisława Puszeta, Władysława Jougana, Tomasza Dąbrowskiego i Szczepana Szydelskiego. W stopniowo unowocześnianych książkach autorzy starali się uwzględniać wskazania dydaktyki oraz najnowsze odkrycia archeologiczne. Ponadto prowadzono też liczne dyskusje w prasie i podczas zjazdów katechetów mające na celu modernizację procesu nauczania i zwiększenie wychowawczego oddziaływania na uczniów.

Opublikowane

2018-06-30

Jak cytować

Stinia, M. (2018). Nauczanie liturgiki i biblistyki na lekcjach religii w gimnazjach galicyjskich. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 71(2), 121–138. https://doi.org/10.21906/rbl.476

Numer

Dział

Artykuły