„Przemówił do nas przez Syna”. Słowo na Ekumeniczne Dni Biblijne 2003

  • Komitet Ekumenicznych Dni Biblijnych Towarzystwa Biblijnego w Polsce
Opublikowane
2003-06-30
Dział
Refleksje, komentarze