Rola komentatora liturgicznego w ramach posługi słowa i jego formacja biblijna

Autor

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.3650

Słowa kluczowe:

komentator liturgiczny, posługa słowa, formacja biblijna

Abstrakt

W niniejszym artykule została przeprowadzona refleksja nad rolą komentatora liturgicznego w ramach posługi słowa, na którą składały się kwestie związane z udziałem osób świeckich w posłudze słowa i pomocniczą rolą świeckich w liturgii słowa (1), homilią i komentarzem liturgicznym przed czytaniami (2) oraz formacją biblijną komentatorów (3). Została ukazana pomocnicza rola komentatora liturgicznego przygotowującego komentarz przed czytaniami wobec kaznodziei głoszącego podczas liturgii homilię, która jest przepowiadaniem misterium Chrystusa. Zwrócono uwagę na kerygmat, który powinien być zasygnalizowany przez komentarz i obwieszczony przez homilię. W formacji biblijnej komentatorów zaproponowano lectio divina jako metodę przygotowującą do interpretacji słowa Bożego w liturgii.

Została ukazana pomocnicza rola komentatora liturgicznego przygotowującego komentarz przed czytaniami wobec homilisty, głoszącego podczas liturgii homilię, która jest przepowiadaniem misterium Chrystusa. Zwrócono uwagę na kerygmat, który powinien być zasygnalizowany przez komentarz i obwieszczony przez homilię. W formacji biblijnej komentatorów zaproponowano lectio divina jako metodę przygotowującą do interpretacji słowa Bożego w liturgii.

Słowa kluczowe: komentator liturgiczny, posługa słowa, formacja biblijna

Biogram autora

Beata Stypułkowska, Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie

dr teologii, wykładowca katechetyki w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie

Bibliografia

Audusseau, J., & Léon-Dufour, X. (1973). Głosić. In X. Léon-Dufour (Ed.), & K. Romaniuk (Trans.), Słownik teologii biblijnej (p. 279). Pallottinum.

Barucq, A., & Grelot, P. (1973). Nauczać. In X. Léon-Dufour (Ed.), & K. Romaniuk (Trans.), Słownik teologii biblijnej (p. 532). Pallottinum.

Benedykt XVI. (2010). Verbum Domini.

Bianchi, E. (1998). Przemodlić słowo. Wprowadzenie w „lectio divina” (A. Tronina, Trans.). Tyniec – Wydawnictwo Benedyktynów.

Blachnicki, F. (1975). Funkcje dziewcząt w zgromadzeniu liturgicznym jako punkt wyjścia pracy wychowawczej. Collectanea Theologica, 45(3), 61–65.

Blachnicki, F. (2005). Kerygmatyczna odnowa katechezy. Zorientowanie w problematyce. Wydawnictwo Salezjańskie.

Blachnicki, F., & Boliński, H. (1967). Komentator i komentarz w zgromadzeniu liturgicznym.

Franciszek. (2013). Evangelium gaudium.

II Polski Synod Plenarny (1991–1999). (2001). Pallottinum.

Janicki, J. (1992). Obrzędy liturgii Mszy świętej. In W. Świerzawski, J. Boguniowski, & S. Koperek (Eds.), Msza święta (pp. 231–235). Polskie Towarzystwo Teologiczne.

Kochel, J. (2002). W szkole Słowa Bożego. Medytacje w rytmie lectio divina. Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Kodeks prawa kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu. (1984). Pallottinum.

Kongregacja ds. Duchowieństwa. (2002). Kapłan, pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. (2004). Redemptionis sacramentum.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. (2015). Dyrektorium homiletyczne.

Kosmowski, W. (1997). Komentator liturgiczny i jego posługa. Szkoła Animatora „AGAPE” Ruch Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej.

Krakowiak, C. (2005). Posługi i funkcje świeckich w liturgii w świetle nowego Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego i instrukcji Redemptionis sacramentum. In W. Kazimieruk & I. Chłopkowska (Eds.), Liturgia i ewangelizacja. Materiały z pierwszego sympozjum liturgicznego diecezji siedleckiej, Siedlce, 16 października 2004 r. (pp. 21–48). Wydawnictwo Sióstr Loretanek.

Kudasiewicz, J. (2000). Modlitwa Biblią. Wprowadzenie w lectio divina. Jedność.

Masini, M. (2001). Wprowadzenie do „lectio divina”. Teologia, metoda, duchowość, praktyka (B. Żurowska, Trans.). Bratni Zew.

Nadolski, B. (2006). Leksykon liturgii. Pallottinum.

Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego. Z trzeciego wydania Mszału Rzymskiego. Rzym 2002. (2004). Pallottinum.

Paciorek, A. (2000). Kerygmat. In Encyklopedia katolicka (Vol. 8, p. 1361). Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Pius XI. (1931). Non abbiamo bisogno.

Przygoda, W. (2006). Apostolstwo świeckich. In R. Kamiński, W. Przygoda, & M. Fiałkowski (Eds.), Leksykon teologii pastoralnej (pp. 70–76). Towarzystwo Naukowe KUL.

Rahner, K., & Vorgrimler, H. (1987). Mały słownik teologiczny (T. Mieszkowski & P. Pachciarek, Trans.). Pax.

Secondin, B. (2006a). Modlitewna lektura Pisma Świętego: Vol. 1: Zasady, przykłady i metoda lectio divina w grupie i dla osób indywidualnych (A. Ryndak-Laciuga, Trans.). Wydawnictwo Bratni Zew.

Secondin, B. (2006b). Modlitewna lektura Pisma Świętego: Vol. 2: 27 przykładów, aby nauczyć się medytacji lectio divina (A. Ryndak-Laciuga, Trans.). Wydawnictwo Bratni Zew.

Sobór Watykański II. (1963). Sacrosanctum Concilium.

Starowieyski, M. (Ed.). (2014). Karmię was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania biblijne. Rok B (4th ed.). Wydawnictwo WAM Księża Jezuici.

Starowieyski, M. (Ed.). (2015). Karmię was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania biblijne. Rok C (2nd ed.). Wydawnictwo WAM Księża Jezuici.

Stypułkowska, B. (2015). Biblijna formacja katechetów. Wydawnictwo Naukowe Wyższego Instytutu Teologicznego.

Stypułkowska, B. (2020). Przygotowanie dorosłych do posługi lektora w ramach katechezy biblijnej. In R. Ceglarek & P. Maciaszek (Eds.), Teologiczne refleksje wokół tajemnicy wiary (pp. 105–116). Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalnej Regina Poloniae.

Świerzawski, W. (1983). Eucharystia Chrystusa i Kościoła. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.

Witczyk, H., & Haręzga, S. (Eds.). (2004). Uważajcie, jak słuchacie (Łk 8, 18). Teoria i praktyka lectio divina. Instytut Teologii Biblijnej Verbum.

Wojdecki, W., Garrone, G. M., & Starowieyski, M. (Eds.). (2013). Karmię Was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania biblijne. Rok A (2nd ed.). Wydawnictwo WAM Księża Jezuici.

Wons, K. (2000). Jak żyć słowem Bożym na co dzień? Wydawnictwo Salwator.

Wprowadzenie do drugiego wydania Lekcjonarza mszalnego z 1981 roku. (2015). In Lekcjonarz mszalny: Vol. 1: Okres Adwentu, okres Narodzenia Pańskiego (2nd ed., pp. 11–55). Wydawnictwo Pallottinum.

Zatorski, W. (1999). Usłyszeć słowo Boże. Praktyka „lectio divina”. Tyniec – Wydawnictwo Benedyktynów.

Opublikowane

2020-12-31

Jak cytować

Stypułkowska, B. (2020). Rola komentatora liturgicznego w ramach posługi słowa i jego formacja biblijna. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 73(4), 309–322. https://doi.org/10.21906/rbl.3650

Numer

Dział

Artykuły