Św. Jan Kanty w nauczaniu kard. Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II

  • Łukasz Szydełko Przemyśl
Słowa kluczowe: Jan Kanty, Karol Wojtyła, Jan Paweł II, kazanie, świętość

Abstrakt

Karol Wojtyła jako kapłan, biskup i papież w swoim nauczaniu i przepowiadaniu poświęca wiele uwagi świętemu Janowi z Kęt. Widzi w nim wzór oddanego profesora, naukowca, a jednocześnie otwartego na potrzeby innych duszpasterza. Podkreślał takie cechy jego charakteru jak pracowitość, solidność, wrażliwość, zapał w zdobywaniu wiedzy. To wszystko, zdaniem Karola Wojtyły, czyniło ze świętego Jana Kantego postać wybitną i godną naśladowania.

Opublikowane
2014-06-30