KS. FELIKS GRYGLEWICZ, Ewangelia według św. Łukasza. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Poznań–Warszawa 1974

  • Stanisław Grzybek

Abstrakt

Opublikowane
1976-12-31
Dział
Recenzje