Chleb i woda jako metafory słowa Bożego w czterech Ewangeliach

Dawid Ledwoń

Abstrakt


Chleb i woda należą do najbardziej znanych biblijnych metafor słowa Bożego. Niniejszy artykuł przedstawia studium ich występowania w czterech Ewangeliach na tle Starego Testamentu. Analiza bezpośrednich wzmianek o chlebie i wodzie nie wyczerpuje jednak podjętego tematu. Dlatego przedmiotem zainteresowania są również terminy, które do nich nawiązują, jak pokarm, źródło, łaknienie, pragnienie, karmienie, picie. Studium metafor słowa Bożego wykazuje zarówno kontynuację biblijnych idei w czterech Ewangeliach, jak i całkowitą nowość w wyrażeniu tego Słowa, które stało się ciałem (J 1, 14).


Słowa kluczowe


chleb; woda; metafora; słowo Boże; Stary Testament; Ewangelie; wcielenie

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Bardski, K. (2007). Słowo oczyma Gołębicy. Metodologia symboliczno-alegorycznej interpretacji Biblii oraz jej teologiczne i duszpasterskie zastosowanie. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej.

Brzegowy, T. (2010). Księga Izajasza. Cz. 1, Rozdziały 1–12. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.

Brown, R. E. (2010), Giovanni. (A. Sorsaja, M.T. Petrozzi, Trans.). Assisi: Cittadella Editrice.

Donahue, J. R., & Harrington, D. J. (2002). The Gospel of Mark. Collegeville, Minn.: Liturgical Press.

Fabris, R. (2003). Giovanni. Traduzione e commento (2nd ed.). Roma: Borla.

Fitzmyer, J. A., Murphy, R. E., Brown, R. E., Bonora, A., Cavedo, R., & Maistrello, F. (Eds.). (1973). Grande commentario Biblico. Pt. 1–2. Brescia: Quaderniana.

Friedman, M., & Śpiewak, P. (Eds.). (2015). Sentencje Ojców. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Gundry, R. H. (2004). Mark. A commentary on his apology for the Cross. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans.

Hergesel, T. (1987). Jezus cudotwórca. Katowice: Księgarnia św. Jacka.

Hylen, S. (2005). Allusion and meaning in John 6. Berlin; New York: Walter de Gruyter.

Klich, A. E. (Ed.). (2008). Usłyszeć słowo Boże – żywe i ostrzejsze niż miecz. Materiały z XXXVIII Sympozjum Katechetycznego Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie (1 marca 2008 r.). Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.

Łach, S. (Ed.). (1971). Księga Powtórzonego Prawa. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, ekskursy. Poznań; Warszawa: Pallottinum.

Lausberg, H. (2002). Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze. (A. Gorzkowski, Trans.). Bydgoszcz: Homini.

Lemański, J. (2009). Księga Wyjścia. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.

Léon-Dufour, X. (2007). Lettura dell’Evangelo secondo Giovanni (2nd ed.). (A. Girlanda, F. Moscatelli, Trans.). Cinisello Balsamo: San Paolo.

Mędala, S. (2010). Ewangelia według świętego Jana. Cz. 1, Rozdziały 1–12. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.

Miodońska-Brookes, E., Kulawik, A., & Tatara, M. (1978). Zarys poetyki (3rd ed.). Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe.

Paciorek, A. (2005). Ewangelia według świętego Mateusza. Cz. 1, Rozdziały 1–13. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.

Paciorek, A. (2008). Ewangelia według świętego Mateusza. Cz. 2, Rozdziały 14–28. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.

Pikor, W. (2009). Soteriologiczna metafora wody w Księdze Izajasza. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Rosik, M. (Ed.). (2008). Teologia Nowego Testamentu. T. 1, Ewangelie synoptyczne i dzieje apostolskie. Wrocław: Tum Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.

Schneiders, S. M. (1989). John 21:1–14. Union Seminary Review, 43 (1), 70–75. https://doi.org/10.1177/002096438904300108

Simoens, Y. (2002). Secondo Giovanni. Una traduzione e un’interpretazione. (M. A. Cozzi, Trans.). Bologna: Edizioni Dehoniane.

Sloyan, G. (2008). Giovanni. (F. Ronchi, Trans.). Torino: Claudiana.

Stachowiak, L. (Ed.). (1996). Księga Izajasza II–III, 40–66. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, ekskursy. Poznań: Pallottinum.

Stein, R. H. (2008). Mark. Grand Rapids, Mich.: Baker Academic.

Szymik, S. (Ed.). (2009). Słowo Boże w życiu i misji Kościoła. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Tronina, A., Paciorek, A., & Homerski, J. (Eds.). (1998). Księga Ezechiela. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
DOI: http://dx.doi.org/10.21906/rbl.287

Copyright (c) 2017 Dawid Łukasz Ledwoń

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Ruch Biblijny i Liturgiczny • ISSN 0209-0872 (wersja drukowana) • ISSN 2391-8497 (wersja online)