Agonia Chrystusa Pana w Ogrojcu (uwagi egzegetyczne do Łk. 22, 43 n.)

Piotr Federkiewicz

Abstrakt



Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.21906/rbl.2762

Copyright (c) 2018 Piotr Federkiewicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Ruch Biblijny i Liturgiczny • ISSN 0209-0872 (wersja drukowana) • ISSN 2391-8497 (wersja online)