Agonia Chrystusa Pana w Ogrojcu (uwagi egzegetyczne do Łk. 22, 43 n.)

  • Piotr Federkiewicz

Abstrakt

Opublikowane
1960-04-30
Dział
Artykuły tematyczne