„O naśladowaniu Chrystusa” – Pismo Święte w życiu duchowym

Słowa kluczowe: duchowość, Biblia, Tomasz à Kempis, źródła teologii

Abstrakt

Jeden z najważniejszych klasycznych podręczników pobożności O Naśladowaniu Chrystusa Tomasza à Kempis uczy czytelnika podejścia do Pisma i sam je wykorzystuje. Artykuł chce zachęcić do pogłębionego studium nad podejściem teoretycznym i praktycznym do Biblii w tym dziełku, analizując pod tym kątem pięć wybranych fragmentów.

Bibliografia

Swieżawski, S. (2000). Dzieje europejskiej filozofii klasycznej. Warszawa–Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Thomas à Kempis. (1976). O naśladowaniu Chrystusa. (J. Żukowicz, Ed., W. Lohn & J. I. Adamska, Trans.). Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.

Thomas à Kempis. (1980). O naśladowaniu Chrystusa. (J. Twardowski, Ed., A. Kamieńska, Trans.) (9th ed.). Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Thomas à Kempis. (2002). O naśladowaniu Chrystusa. (J. Sochoń, Ed., M. Gajkowski, Trans.). Poznań: Klub Książki Katolickiej.

Opublikowane
2018-12-31
Dział
Artykuły