Zarys bibliograficzny ważniejszych wydań Biblii ks. Jakuba Wujka (1593–1950)

  • Władysław Smereka

Abstrakt

Opublikowane
1950-04-30
Dział
Artykuły tematyczne