Adaptacja tekstów biblijnych we mszy św. z udziałem dzieci

Józef Kudasiewicz

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.21906/rbl.1672

Copyright (c) 2018 Józef Kudasiewicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Ruch Biblijny i Liturgiczny • ISSN 0209-0872 (wersja drukowana) • ISSN 2391-8497 (wersja online)