ALFONS LABUDDA, Liturgia pogrzebu w Polsce do wydania rytuału Piotrkowskiego (1631). Studium historyczno-liturgiczne, Warszawa 1983

Jan Kracik

AbstraktPełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.21906/rbl.1414

Copyright (c) 2018 Jan Kracik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Ruch Biblijny i Liturgiczny • ISSN 0209-0872 (wersja drukowana) • ISSN 2391-8497 (wersja online)