Historia Polski historią Biblii pisana

Autor

  • Rajmund Pietkiewicz Wrocław

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.133

Słowa kluczowe:

Przekład, Biblia, Psałterz floriański, Biblia Królowej Zofii, Nowy Testament królewiecki, Biblia Leopolity, Biblia brzeska, Biblia Szymona Budnego, Żołtarz proroka Dawida, historia Polski, ortografia, reformacja, Jagiellonowie, św. Jadwiga

Abstrakt

Artykuł prezentuje związek wybranych polskich przekładów biblijnych z narodową i osobistą historią Polaków (XIV–XVI wiek). Dzieje Psałterza Floriańskiego (XIV–XV wiek) i Biblii Królowej Zofii (XV wiek) są związane z początkami dynastii Jagiellonów. Pierwszy druk biblijny po polsku (Prolog do Ewangelii według św. Jana, 1518/1519) oraz edycje Nowego Testamentu w tłumaczeniu Stanisława Murzynowskiego (1551–1553) świadczą o rozwoju polskiej ortografii. Ilustracje do Biblii Leopolity (1561, 1575/1577) i dopiski do komentarzy do Dziejów Apostolskich Tomasza Falconiusa (1566) opowiadają o burzliwych dziejach polskiej Reformacji. Dedykacja drugiego wydania Biblii Leopolity i jej zmiana są świadectwem fiaska pierwszej wolnej elekcji. Rękopiśmienne dopiski we wrocławskim egzemplarzu Biblii Szymona Budnego (1572) opowiadają o upadku I Rzeczypospolitej. Rękopiśmienne zapiski w Żołtarzu w tłumaczeniu Walentego Wróbla (1528) są kroniką rodziny Wiliezińskich. Opowiadając historię polskich przekładów biblijnych, można opowiedzieć historię Polski.

Opublikowane

2011-06-30

Jak cytować

Pietkiewicz, R. (2011). Historia Polski historią Biblii pisana. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 64(2), 153–174. https://doi.org/10.21906/rbl.133

Numer

Dział

Refleksje, komentarze