Ulubione wyrażenia kaznodziejskie Karola Wojtyły

  • Maciej Radej Kielce
Słowa kluczowe: Karol Wojtyła, kaznodziejstwo, figura retoryczna, styl literacki

Abstrakt

Karol Wojtyła w mistrzowski sposób głosił kazania, jeszcze zanim został papieżem. Znał on wagę słowa, rozumiał je i kochał. Używał różnych figur językowych. W artykule zostały przybliżone wyrażenia, które z upodobaniem stosował w gło­szo­nych w Polsce kazaniach: forma „owszem”, konstrukcja „na przestrzeni” oraz fraza „na progu”.
Opublikowane
2011-06-30